You are here

Współczesna matura w porównaniu do starej

Obecnie egzamin maturalny wygląda o wiele inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmienił się zakres wiadomości, które do tego testu powinno się umieć, a także system nauczania do egzaminu maturalnego. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a do tego skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.
Dlatego przygotowania do egzaminu maturalnego powinny zamknąć się w krótszym czasie. Wielu ludzi sądzi, że poprzedni system jest lepszy, a stara matura była testem na dużo wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Współczesna matura kładzie bowiem nacisk na posiadanie innego rodzaju wiadomości niż stara matura. Kolejną różnicą było powstanie szerokiego wyboru opracowań typowo maturalnych typu „angielski kurs do matury”, które mają umożliwić uczniom łatwe przyswajanie potrzebnej wiedzy poza murami szkoły.Język polski

Przygotowania do matury
Author: Jixar
Source: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o różnice pomiędzy starym a nowym egzaminem maturalnym, najczęściej za przykład podawany jest maturę z polskiego. Egzamin ustny z języka polskiego różni się bowiem w znaczny sposób od swojej wersji z przeszłości. Niegdyś opierał się on na losowaniu pytań z podanego zestawu, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Aktualnie matura z tego przedmiotu polega na własnoręcznym przygotowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są proponowane przez nauczycieli, młodzi ludzie mogą też tworzyć własne, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed komisją, najlepiej z zastosowaniem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Obecny system edukacji zwykle owocuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizuje się standardowy program zajęć, a dopiero w trzeciej klasie rozpoczynają się przygotowania typowo do matury. W tym celu organizuje się różnorodne zajęcia fakultatywne z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Ponadto można również korzystać ze specjalnych książek, których jest wydawanych bardzo dużo z rozmaitych przedmiotów. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, zwłaszcza że aktualnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się również na korzystanie z korepetycji w celu podniesienia poziomu umiejętności z rozmaitych dziedzin.