You are here

Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w późniejszych stadiach edukacji. Większość podstawowych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki. Logika jest podstawowym instrumentem wnioskowania używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę w aspekcie filozoficznym, skupioną na paradoksach i wartościowaniu zdań, z kolei studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.


Główne elementy:

książka
Source: www.morguefile.com
Fundament logiki tworzą zależności między zdaniami, które są zapisywane w formie podobnej do działań matematycznych. Wyrażenie może przybrać zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wtedy można brać pod uwagę zależności łączące zdania składowe. Przykładową podstawową zależnością w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy oba zdania składowe są prawdą. Można to zaprezentować za pomocą dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wówczas całe zdanie także będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wiele osób uważa, że logika jest skomplikowaną metodą prezentowania zjawisk prostych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym chociażby przez naukowców prowadzących prace nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie syntetycznemu umysłowi podstawowych prawd, które dla zwykłego człowieka wydają się oczywiste, jest niezwykle czasochłonnym i zawiłym zadaniem. Urządzenie obdarzone sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji uzyskanych z otoczenia, musi być w stanie przeprowadzać zaawansowane czynności.
Jak się bowiem okazuje, skopiowanie schematu rozumowania człowieka jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga ustalenia od nowa wszelkich zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W rzeczywistości oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci komputera i przypisywanie im wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.