You are here

wymowa

Angielski i hiszpański - najpopularniejsze języki świata

Jak wychować poliglotę
Author: sxc.hu
Source: sxc.hu
Aktualnie umiejętność władania językami obcymi ma wielkie znaczenie. Pozwala na otrzymanie bardziej satysfakcjonującej posady,umożliwia porozumiewanie się z osobami z zagranicy, jak również ułatwia podróże do innych krajów. Językowa bariera komunikacyjna jest zjawiskiem bardzo negatywnym, jak również nieprzyjemnym. Z tego względu nauka języków jest niezwykle istotna. W szkołach języki zaliczają się do przedmiotów obowiązkowych, wchodzą one też w program studiów dziennych.

Problemy z wymową i jąkanie się u najmłodszych

Obecnie dość powszechnym zjawiskiem są rozmaite wady wymowy. Z przykładami ma się do czynienia na co dzień, słychać je w radiu czy w programach telewizyjnych; wady wymowy są również stosunkowo często spotykane u ludzi piastujących ważne stanowiska państwowe.