You are here

rzeźby

Kierunek w sztuce i we wzornictwie fabrycznym

farby
Author: Debbie Hallsworth
Source: http://www.flickr.com
Mimo, że art deco, jako nurt w sztuce kształtowało się w wielu państwach równolegle, to metropolią jego był Paryż. Dopuszcza się, że naturalnie tam działali pionierscy ambasadorowie ruchu i powstawały najbardziej interesujące obrazy i akty.
W latach 20. i 30. XX wieku art deco zdominowało niemalże każdą sferę życia człowieka. Nurt ten przeważał zarówno w malarstwie, jako obrazy i akty, architekturze, jak i we wzornictwie seryjnym, dekoracji pomieszczeń i modzie.