You are here

polerowanie

Hydrografika jako nowoczesna technika nakładania deseni

wzory
Author: Technolux
Source: Technolux
Hydrografiką określamy proces naniesienia obrazu na różnego typu obszary. Może to być plastik, wyroby ceramiczne, drewno, lub szkło. Dzięki owej metodzie można przenieść obraz na powierzchnie płaskie, również te o nieregularnym zarysie.