You are here

operacje

Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

matematyka
Author: fdecomite
Source: http://www.flickr.com
Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w wyższych etapach edukacji. Większość podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki. Logika jest głównym instrumentem prowadzenia badań stosowanym zarówno przez matematyków, informatyków, jak i filozofów. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę w aspekcie filozoficznym, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, z kolei studenci kierunków ścisłych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.