You are here

ośrodki doskonalenia nauczycieli

Dokształcanie pracowników oświaty

budynek szkoły
Source: flickr.com
Proces zdobywania wykształcenia jest jednym z podstawowych i najistotniejszych w życiu wszystkich ludzi. W cywilizowanym świecie waga wykształcenia i mądrości jest ogromna.