You are here

mowa

Co robić gdy nasze dziecko ma wadę wymowy

logopeda
Author: Eden, Janine and Jim
Source: http://www.flickr.com
Dzieci bardzo często mają problemy z prawidłową wymową. Niekiedy nie wypowiadają literki „r” albo po prostu seplenią. Jeśli nie są to istotne kłopoty rodzice często je bagatelizują, co jest w rzeczywistości dosyć znaczącym błędem, gdyż w dalszym życiu mogą stać się utrudnieniem, natomiast w wieku dziecięcym jeszcze wszystkie trudności można skorygować.