You are here

Radca prawny - profesja z potencjałem

Coraz bardziej słynnym zawodem jest radca prawny. Żeby nim zostać należy zakończyć studia magisterskie na studiach prawniczych w naszym kraju lub za granicą tylko wtedy gdy studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Później ukończyć aplikację radcowską i zostać wpisanym na listę radców prawnych.

Powinno się również mieć kompletną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny (http://kancelarie-knuter.pl/radca-prawny) musi również być nieskazitelnego charakteru oraz swoim obecnym postępowaniem musi dawać rękojmię dobrego wykonywania zawodu radcy prawnego. Często radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Faktycznie obydwoje czynią zbliżone usługi, ale radca prawny nie może występować, jako adwokat w sprawach karnych i w czynnościach w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Kancelarie-knuter.pl - Kancelaria prawna we Wrocławiu
Source: www.kancelarieknuter.pl
Do obowiązków radcy prawnego należy pomoc innym osobom w otrzymaniu przydatnych danych związanych z prawem. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych definiuje przepisy wykonywania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi przeróżnych porad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostką organizacyjnym. Sporządza on opinie prawne, przepracowuje plany aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo istotne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zatrzymać w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie udzielania porady prawnej. Swój zawód może realizować w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej, czyli na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław (http://www.kancelarie-knuter.pl/adwokat) lub spółki prawa handlowego. Może poza tym być zatrudnionym na etacie u jakiegoś przedsiębiorcy, który życzy sobie mieć prawnika wyłącznie dla siebie.

Czyżby na pewno radca prawny to zawód z perspektywami? Powinno się mieć na uwadze, że są to lata uczenia się opatrzone zagrożeniem, że nie wszystkim się uda. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to rywalizacja o utrzymanie się. Niemniej jednak, gdy już się uda i zdobędzie się etat w swoim zawodzie to można, patrząc się na wynagrodzenie prawników po aplikacji, całkiem bardzo dobrze zarobić. Oprócz zarobków zyskuje się też prestiż obywatelski i zawodowy, który jest bezcenny.